Inschrijven

​​​​​​​Via onderstaande link komt u in de online module waar u:

  • De opleidingskalender kan raadplegen;

  • Uw werknemers kan inschrijven;

  • De historiek kan bekijken;​

  • De reeds behaalde certificaten kan raadplegen en de geldigheidsduur opvolgen;

  • Nieuwe medewerkers kan toevoegen;

  • Gegevens kan beheren en exporteren;

  • De syllabus kan downloaden;

  • ...

Klik hier: online module​.​

Let op: vanaf 6 maanden voor, tot op de vervaldatum van het NVC-certificaat kan u de recyclage-opleiding volgen!
De recyclage verlengt de initiële vervaldatum van het certificaat met 5 jaar.​​

Van zodra de vervaldatum overschreden is, dienen de deelnemers opnieuw een Basisopleiding te volgen.

  • Copyright