Subsidies

​Subsidies

ECS is erkend door meerdere subsidie-organisaties waarop u beroep kunt doen om (een deel van) de opleidingskost terug te laten betalen:​

  • Vormelek
  • FVB Constructiv
  • Inom
  • Educam
  • Vlaams OpleidingsVerlof
  • KMO-Portefeuille
  • Overige: vraag na bij uw sectorfonds opdat we hiervoor het nodige kunnen doen!
​​VORMELEK: Opleidingscentrum dat zich richt tot de werkgevers uit de elektriciteitssector (onder PC 149.01). Meer informatie vindt u terug op d​e website van VORMELEK.
Vormelek.jpg
FVB CONSTRUCTIV: Opleidingsfonds dat zich richt tot de werkgevers uit de bouwsector (PC 124). Meer informatie vindt u terug op de website van FVB CONSTRUCTIV.
Gevolgde opleidingen kunnen eveneens in aanmerking worden genomen als winteropleidingen in de periode december-maart.
FVB Constructiv.jpg
INOM: Sectorfonds Metaalverwerkende nijverheid (Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid). Meer informatie vindt u terug op de website van INOM.
Inom.jpg
EDUCAM: Opleidingscentrum dat zich richt tot de werkgevers uit de autosector (PC 112, 142, 149). Meer informatie vindt u terug op de webiste van EDUCAM.Educam.jpg
Vlaams OpleidingsVerlof: Contractors kunnen voor de 4-daagse opleiding Nucleaire Veiligheid aanspraak maken op Vlaams OpleidingsVerlof (VOV) voor hun werknemers.

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams OpleidingsVerlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen. 

In het WSE loket kan u meer informatie vinden over het Vlaams OpleidingsVerlof. 

Te volgen procedure: 
  • U meldt bij inschrijving van uw werknemers aan ECS of u gebruik wenst te maken van Vlaams OpleidingsVerlof en doet de nodige meldingen in het WSE loket. 
  • ECS bevestigt, na de opleiding, in het WSE loket de aanwezigheid van de deelnemer waarvoor VOV aangevraagd werd. 
vlaanderen.jpg
KMO-Portefeuille: De KMO-portefeuille is een geïntegreerde subsidiemaatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen met steun van de Vlaamse overheid de ondernemerschapsbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap kunnen inkopen.

Indien u in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille ontvangt u een subsidie van 50% op de opleidingskosten, met een maximumsubsidie van € 2500 per jaar per organisatie.

Erkenningsnummer ECS: DV.O104941.

Meer informatie vindt u terug op de website van KMO-portefeuille​.
KMO-Portefeuille.jpg

  • Copyright