Praktische info

​​​​Locaties 

De volledige NVC opleiding gaat door bij ECS te Schoten.
De laatste dag van elke NVC opleiding is een praktijkdag, die op de werfsimulator, ook in Schoten, doorgaat.

De routebeschrijving en adres van deze locatie kan u terugvinden op deze website bij CONTACT.

Deelnemen aan de recyclage-opleiding

Let op: vanaf 6 maanden voor, tot op de vervaldatum van het NVC-certificaat kan u de recyclage-opleiding volgen!

De recyclage verlengt de initiële vervaldatum van het certificaat met 5 jaar. 

Van zodra de vervaldatum overschreden is, dienen de deelnemers opnieuw een Basisopleiding te volgen.

​​Aanwezigheden

Deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn voor de volledige NVC opleiding, zowel voor het theoretische als praktijkgedeelte. De uren worden duidelijk meegegeven in de uitnodiging die elke cursist ontvangt voor aanvang van de opleiding.

Opgelet: bij te laat komen voor een NVC opleiding kan de toegang geweigerd worden.

Om een geldig certificaat te behalen, moet de deelnemer voor de theoretische en praktische testen slagen en aanwezig zijn gedurende de volledige en aaneensluitende sessie. In geval van één of meerdere afwezigheden tijdens de opleiding zal de deelnemer terug moeten worden ingeschreven voor een volledige opleidingssessie aan 100% van de inschrijvingskost.​

Catering

Tijdens de opleidingen krijgen de deelnemers gratis koffie, water, thee, … Elke deelnemer ontvangt ook een gratis frisdrank per dag.           

Daarnaast wordt telkens een broodjeslunch voorzien voor alle deelnemers.    

Syllabus

Tijdens de NVC sessies volgen de cursisten de opleiding mee op een interactieve wijze via tablets. De werkgever kan echter, indien gewenst, de syllabus met de hand-outs van de opleiding, digitaal of op papier, ter beschikking stellen aan de deelnemer(s).

De syllabus kan gedownload worden via de online inschrijvingsmodule op onze website of klik hier.

Te voorzien:

  • Deelnemers aan de recyclage opleiding brengen, indien in bezit, hun SF-boekje (Site Fundamentals) mee naar de opleiding.

  • Gelieve te noteren dat deelnemers op de opleidingsdag die doorgaat op de werfsimulator de nodige PBM's (proper!) moeten meebrengen: veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en veiligheidshelm.

Annulaties en wijzigingen (vanaf 01/04/2017)

Indien u een inschrijving annuleert tot 10 werkdagen voor aanvang van de sessie, kan dit kosteloos.
Indien u een inschrijving annuleert binnen de 10 werkdagen voor aanvang van de sessie, zal de volledige opleiding gefactureerd worden.

Indien u een deelnemer wil wijzigen, kan dit kosteloos tot 2 werkdagen voor aanvang van de sessie. Binnen de 2 werkdagen voor aanvang van de sessie of in het geval van een andere deelnemer op de aanvangsdag zelf, zal een forfait van € 50 excl. BTW per wijziging doorgerekend worden.​

​Betalingen

De factuur voor deelname aan de NVC opleiding zal u na bevestiging van inschrijving worden bezorgd (zowel digitaal als per post).
Gelieve er rekening mee te houden dat de factuur ten laatste 10 dagen voor aanvang van de opleiding dient betaald te zijn opdat de deelnemer kan aansluiten bij de opleiding!

Klachten

Indien u een klacht of opmerking heeft, kan u deze richten naar het algemene mailadres info@nvc-kcd.be​. Wij zullen uiteraard uw mail zo snel mogelijk beantwoorden.  ​

  • Copyright