Kostprijs

​​​​​Kostprijs

 • De kostprijs voor de 4-daagse opleiding bedraagt € 700 per persoon (excl. BTW).       

 • De kostprijs voor de 3-daagse opleiding bedraagt € 480 per persoon (excl. BTW). 

 • De kostprijs voor de 2-daagse opleiding bedraagt € 350 per persoon (excl. BTW).​

De prijs van de opleiding 4-Daagse Basis Gecontroleerde Zone (700 euro/pp) omvat:

 • ​4 dagen opleiding

 • Het gebruik van didactisch materiaal en de installaties

 • Koffie, thee, water, ... bij ontvangst en in de pauzes

 • Een verzorgde broodjeslunch incl. een frisdrank

 • Een sticker die toegang verleent tot KCD (5 jaar geldig) voor de geslaagde deelnemers

 • Een certificaat voor de opdrachtgever met geldigheidsduur van 5 jaar, voor de geslaagde deelnemers

De prijs van de opleiding 3-Daagse Basis Niet Gecontroleerde Zone en/of

de 3-Daagse Recyclage Gecontroleerde Zone (480 euro/pp) omvat:

 • ​3 dagen opleiding

 • Het gebruik van didactisch materiaal en de installaties

 • Koffie, thee, water, ... bij ontvangst en in de pauzes

 • Een verzorgde broodjeslunch incl. een frisdrank

 • Een sticker die toegang verleent tot KCD (5 jaar geldig) voor de geslaagde deelnemers

 • Een certificaat voor de opdrachtgever met geldigheidsduur van 5 jaar, voor de geslaagde deelnemers

De prijs van de opleiding 2-Daagse Recyclage Niet-Gecontroleerde zone (350 euro/pp)omvat:

 • 2 dagen opleiding

 • Het gebruik van didactisch materiaal en de installaties

 • Koffie, thee, water, ... bij ontvangst en in de pauzes

 • Een verzorgde broodjeslunch incl. een frisdrank

 • Een sticker die toegang verleent tot KCD (5 jaar geldig) voor de geslaagde deelnemers

 • Een certificaat voor de opdrachtgever met geldigheidsduur van 5 jaar, voor de geslaagde deelnemers

Let op: vanaf 6 maanden voor, tot op de vervaldatum van het NVC-certificaat kan u de recyclage-opleiding volgen!
De recyclage verlengt de initiële vervaldatum van het certificaat met 5 jaar.​​
Van zodra de vervaldatum overschreden is, dienen de deelnemers opnieuw een Basisopleiding te volgen.

Betaling

​​De factuur voor deelname aan de opleiding zal u na bevestiging van inschrijving worden bezorgd (zowel digitaal als per post).

Gelieve er rekening mee te houden dat die factuur ten laatste 10 dagen voor aanvang van de opleiding dient betaald te zijn opdat de deelnemer kan aansluiten bij de opleiding!

Om een geldig certificaat te behalen, moet de deelnemer voor de theoretische en praktische testen slagen en aanwezig zijn gedurende de volledige en aaneensluitende sessie. In geval van één of meerdere afwezigheidsdagen tijdens de opleiding zal de deelnemer terug dienen ingeschreven te worden voor een volledige opleidingssessie aan 100% van de inschrijvingskosten.

​​​​​​​​Annulaties en Wijzigingen​ (vanaf 1/4/17)

Indien u een inschrijving annuleert tot 10 werkdagen voor aanvang van de sessie, kan dit kosteloos.
Indien u een inschrijving annuleert binnen de 10 werkdagen voor aanvang van de sessie, zal de volledige opleiding gefactureerd worden.

Indien u een deelnemer wil wijzigen, kan dit kosteloos tot 2 werkdagen voor aanvang van de sessie. Binnen de 2 werkdagen voor aanvang van de sessie of in het geval van een andere deelnemer op de aanvangsdag zelf, zal een forfait van € 50 excl. BTW per wijziging doorgerekend worden. ​

Duplicaten​

U kan een duplicaat van een certificaat/sticker aanvragen via ons contactformulier of via mail: info@nvc-kcd.be.​

 • ​​Te vermelden bij uw aanvraag:

 • Naam + voornaam

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Type certificaat (NVC 2-3-4-daagse)

 • Certificaatnummer & -datum indien gekend

 • Facturatiegegevens

Kostprijs (excl. BTW): € 50 / certificaat.

Opgelet: u dient eerst de factuur te betalen alvorens de duplicaten/stickers worden verstuurd!​​

 • Copyright